Beställ innan kl 16.00

Hämta i butik normalt nästa vardag *

Har du några frågor Vår kundtjänst finns här för dig
Har du några frågor Vår kundtjänst finns här för dig

Kundvagn Inkl. moms Exkl. moms
Gå till kundvagn

Visa priser

Visa priser

Kundvagn Inkl. moms Exkl. moms
Gå till kundvagn

Visa priser

Visa priser

Laddar...

Brandsläckare och brandfilt

Var förberedd om en brand uppstår! Hos oss kan du köpa brandfilt och brandsläckare, välja mellan en pulversläckare eller skumsläckare.
En pulversläckare är den som släcker bränder bäst och är mest kostnadseffektiv. Den har ett brett användningsområde som till hushåll, fordon, verkstäder, gårdar m.m. Pulversläckare uppfyller även de krav som försäkringsbolag har för jordbrukstraktorer, grävmaskiner och andra anläggningsmaskiner, samt att den är godkänd på fordon som transporterar farligt gods.
En skumsläckare är generellt sämre på att släcka bränder jämfört med en pulversläckare. Skumsläckaren används bland annat inom industri, verkstad och lantbruk där fördelen är att den är enkel att sanera vid små bränder och lämnar minimala efterskador. En brandsläckare klassas enligt SS EN 3, som är en gemensam standard för hela Europa. Bokstäverna står för vilka typer av brand som en släckare kan släcka, siffrorna står för släckarens effekt. Ju högre siffra, desto effektivare släckare.

För att släcka mindre bränder eller minska spridningen av en brand, så är en brandfilt ett bra komplement till din brandsläckare. Med brandfilten kan du kväva branden genom att bestämt placera den över samt trycka med händerna ovanpå för att kväva branden. Brandfilten kan också användas om det börjar brinna i någon persons kläder, se till så att filten sluter tätt. Förvara gärna brandfilten så att du lätt kommer åt den.

Vilken storlek på brandsläckare ska du köpa?

En brandsläckares storlek och effektivitet bör väljas efter vilken brandrisk som finns, omfattning av den befarade branden, och användarens förmåga. Givetvis har en större brandsläckare en högre effekt, men den kan dock blir tung och otymplig för en ovan användaren. Istället kan en något mindre brandsläckare förkorta insatstiden, och hindra brandens utveckling. Storleken för pulversläckare anges i kilogram, där de vanligaste storlekarna är 2, 6 och 12 kg men det finns även 1 och 4 kg. När det kommer till skumsläckare anges det i liter, och de vanligaste storlekarna är 6 och 9 liter.

Förvaring av brandsläckare

Brandsläckare bör förvaras i torra utrymmen där den står skyddad från smuts, damm, dimma, samt från stötar och annan påverkan. Det är också viktigt att förvara brandsläckare inom sina respektive temperaturområden. När det kommer till pulversläckare ska den kontrolleras i alla fall en gång i kvartalet.