Beställ innan kl 15.00

Hämta i butik normalt nästa vardag *

Kundvagn Inkl. moms Exkl. moms
Gå till kundvagn

Visa priser

Visa priser

Kundvagn Inkl. moms Exkl. moms
Gå till kundvagn

Visa priser

Visa priser

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - KONSUMENT

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för Lantmännen Maskins försäljning till konsumenter i Lantmännen Maskins E-handelsbutik.

Vid försäljning till konsumenter tillämpas de tvingande regler som gäller enligt Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

För näringsidkare gäller istället Lantmännen Maskins allmänna försäljningsvillkor – näringsidkare.

1. Definitioner

1.1 I dessa allmänna försäljningsvillkor gäller följande definitioner.

 • Avtal” är den överenskommelse som Parterna har ingått om Kundens köp av Vara eller Varor av Lantmännen Maskin i E-handelsbutiken.
 • Distansavtalslagen” avser lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
 • E-handelsbutiken” avser Lantmännen Maskins e-handelsbutik.
 • Konsumentköplagen” avser konsumentköplag (1990:932).
 • Kunden” är den konsument som ingår ett Avtal med Lantmännen Maskin.
 • Lantmännen Maskin” avser Lantmännen Maskin AB, organisationsnummer 556005-7639.
 • Lantmännens Digitala Tjänster” avser Lantmännens plattform för digitala tjänster.
 • Part” är antingen Kunden eller Lantmännen Maskin.
 • Parterna” avser Kunden och Lantmännen Maskin tillsammans.
 • Vara” eller ”Varor” avser den vara eller de varor som omfattas av Avtalet.
 • Villkoren” är dessa allmänna försäljningsvillkor, som utgör en integrerad del av Avtalet.

2. Beställning och orderbekräftelse

2.1 Genom att genomföra ett köp i E-handelsbutiken ingår Kunden ett Avtal med Lantmännen Maskin.

2.2 Lantmännen Maskin skickar i samband med köpet en orderbekräftelse till Kundens angivna e-postadress. För det fall den Vara som Kunden har köpt har utgått från tillverkarens sortiment eller av annat skäl inte kan levereras, kan Kunden komma att erbjudas en likvärdig ersättningsvara.

3. Sortiment och produktinformation

Sortimentet som visas i E-handelsbutiken kan skilja sig från sortimentet i Lantmännen Maskins fysiska butiker och kan även variera beroende på om Kunden handlar som gäst eller som inloggad användare i Lantmännens Digitala Tjänster. Priser och övrig information lämnas med reservation för slutförsäljning samt för eventuella bild, pris- och textfel. Fotografier och bilder på Varor som förekommer i E-handelsbutiken utgör endast illustrationer. Varornas verkliga utseende, funktioner och kvantitet kan avvika från dessa illustrationer. Lantmännen Maskin förbehåller sig även rätten till konstruktionsändringar och förbättringar. Lantmännen Maskin kan inte göras ansvarigt för information som lämnats av tredje man, förutsatt att annat inte följer av tvingande lagstiftning.

4. Priser och avgifter

4.1 Priserna som visas i E-handelsbutiken anges i SEK inklusive mervärdesskatt och uppdateras löpande. Prisjustering kan ske utan föregående avisering på grund av exempelvis valutakursförändringar, förändrade skatter eller avgifter eller prisändringar från leverantör. Priset som anges i varukorgen vid köpet är gällande.

4.2 Samtliga priser anges alltid exklusive frakt och andra eventuella avgifter som kan tillkomma. Fraktkostnaden för valt leveranssätt och sådana avgifter som tillkommer specificeras i kassan innan köpet genomförs.

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 Olika kampanjerbjudanden kan komma att lämnas av Lantmännen Maskin. Omfattningen och övriga villkor för kampanjerbjudanden fastställs separat av Lantmännen Maskin. Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att avsluta ett kampanjerbjudande i förtid. Rabattkoder och liknande som erbjuds av Lantmännen Maskin har inget kontant värde och kan inte lösas in mot kontanter, tillgodohavanden eller liknande.

6. Betalning och äganderättsförbehåll

6.1 Betalning kan ske med bank- och kreditkort eller genom faktura. Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalningsalternativ. För betalning med faktura krävs konto hos Lantmännen Maskin och att Kunden uppfyller föreliggande krav på kreditvärdighet. Betalning kan endast ske i SEK med svensk mervärdesskatt.

6.2 Varan är i Lantmännen Maskins ägo tills varan är betald.

Bank-och kreditkort

6.3 Bank- och kreditkort utfärdat av VISA eller Mastercard kan användas för betalning. Kortnummer, personnummer, CVC-kod samt kortets giltighetstid ska anges. Härtill kan föreliggande säkerhetskrav medföra att ytterligare åtgärder behöver vidtas av kunden för att betalningen ska verkställas.  Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att kontrollera kortets giltighet, att utrymme för debitering avseende köpet finns och att Kundens adressuppgifter är korrekta. Lantmännen Maskin kan neka köp till följd av dessa kontroller. Debitering av Kundens konto sker vid köpet. Kortbetalningen hanteras via Nets.

Swish 

6.4 Swish är en mobil betallösning där kunden kopplar sitt mobilnummer till sitt bankkonto. Kunden godkänner köpet med Mobilt BankID. Debitering av kundens konto sker vid köpet. 

Faktura

6.5 Om inte annat har avtalats mellan Parterna ska faktura betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Lantmännen Maskins bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta med motsvarande 15 procentenheter över referensräntan per år. Därtill tillkommer en avgift om 45 kronor för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden.

7. Leverans och frakt

7.1 Leverans kan ske inom Sverige. Närmare information och villkor om leverans och frakt framgår här.

7.2 Vid frågor om leveranstid kan Kunden kontakta Lantmännen Maskins kundtjänst.

7.3 Vid beställning av Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och som sker på en vardag före respektive leveranssätts stopptid, enligt vad som specificeras nedan, skickar Lantmännen Maskin Varan samma vardag. Om Vara som finns i Lantmännen Maskins lager beställs på en helgdag, skickas Varan senast nästkommande vardag. I det fall valt leveranssätt inte kan användas, t.ex. för en farlig eller särskilt skrymmande Vara, kommer Lantmännen Maskin att erbjuda Kunden ett alternativt leveranssätt. Vissa Varor i sortimentet levereras direkt från Lantmännen Maskins leverantörer, vilket innebär att delleveranser kan ske och att leveranssättet Express inte är tillgängligt för dessa Varor. Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga leveranssätt.

7.4 Restnoterad Vara skickas när Lantmännen Maskin har erhållit leverans från sin leverantör (normalt 2-5 arbetsdagar).

7.5 Hämtorder (lokal anläggning): Fraktfritt. Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och har beställts före kl. 16.00 levereras till den lokala anläggningen nästkommande vardag. För orter dit Vara transporteras med flyg (Norra Sverige samt Gotland) är stopptiden kl.13.00. Beställd Vara måste hämtas av Kund inom 14 dagar efter att Varan levererats till den lokala anläggningen. Vid utebliven hämtning inom 14 dagar debiteras en administrativ avgift på 200 kr exklusive mervärdesskatt . Om Varan inte hämtas inom 30 dagar upphävs köpet. Ett sms utgår till angivet mobilnummer när hela ordern finns komplett att hämta på anläggningen.

7.6 Hämtorder webblager: Fraktfritt. Vara som finns i tillgänglig på Lantmännen Maskins webblager och beställs före kl 21:00, finns för avhämtning 30 min efter mottagen beställning. Beställd Vara måste hämtas av Kund inom 14 dagar efter att Varan levererats till webblager. Vid utebliven hämtning inom 14 dagar debiteras en administrativ avgift på 200 kr. Om Varan inte hämtas inom 30 dagar upphävs köpet. 

7.7 Hämtning på Postens utlämningsställe: Fraktfritt vid order över 2.000 kr (varuvärde exklusive mervärdesskatt). Vid order under 2.000 kr (varuvärde exklusive mervärdesskatt) tillkommer en fraktavgift på 123,75 kr inklusive mervärdesskatt.

Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och har beställts före kl. 15.15 levereras inom 1-3 arbetsdagar.

7.8 För ej uthämtad leverans debiteras kunden de kostnader som uppstår för Lantmännen Maskin, dock lägst 200 kr.

7.9 Gästkund (oinloggad kund) som lägger olja i varukorgen, kan endast välja att hämta ut order på anläggning. (Gäller även övriga artiklar som lagts i samma varukorg).

8. Återbäring

8.1 För att få återbäring på det inköpta värdet via E-handelsbutiken krävs det att Kunden har loggat in med sitt kundnummer.

9. Ångerrätt

9.1 Distansavtalslagen är tillämplig såvitt gäller Kundens köp i E-handelsbutiken. Kunden har rätt att frånträda köpet, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar. Ångerrätt gäller dock inte för köp som avser en Vara (a) vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som Lantmännen Maskin inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen, (b) som snabbt kan försämras eller bli för gammal eller (c) avser en Vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra. Härutöver specificeras i Distansavtalslagen vissa ytterligare fall då ångerrätten inte gäller.

9.2 Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter dag då Kunden eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som Kunden anger, tar Varan i fysisk besittning.

9.3 Vill Kunden utöva ångerrätten ska Kunden till Lantmännen Maskin skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda köpet (t.ex. ett brev avsänt per e-post). Kunden kan använda det standardformulär som tillhandahålls av Konsumentverket (se konsumentverket.se) men Kunden måste inte använda den. Lantmännen Maskins adress och övriga kontaktuppgifter anges nedan i dessa Villkor, se avsnitt 18.

9.4 För att Kunden ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Kunden sänder in sitt meddelande om att Kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

9.5 Kunden ska återsända Varan till Lantmännen Maskin utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden meddelat Lantmännen Maskin om sitt beslut att frånträda köpet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kunden skickar tillbaka Varan innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Retur av Varan kan även göras till någon av Lantmännen Maskins anläggningar. 

Verkan av utövad ångerrätt

9.6 Om Kunden frånträder sitt köp kommer Lantmännen Maskin att betala tillbaka alla betalningar Lantmännen Maskin fått från Kunden avseende köpet, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än leverans med Lantmännen Maskins vanliga leveransmetod). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Lantmännen Maskin underrättades om Kundens beslut att frånträda köpet. Lantmännen Maskin får dock vänta med återbetalningen tills Lantmännen Maskin fått tillbaka Varan från Kunden eller tills Kunden sänt in ett bevis på att Kunden återsänt Varan. Lantmännen Maskin kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Kunden inte uttryckligen kommit överens med Lantmännen Maskin om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Kunden något. 

9.7 Kunden kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av Varan.

9.8 Kunden är ansvarig för och ska ersätta Lantmännen Maskin för en Varas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa Varans art, egenskaper och funktion. Om sådan ersättningsskyldighet föreligger har Lantmännen Maskin rätt att göra avdrag motsvarande värdeminskningen vid återbetalningen enligt ovan alternativt kräva ersättningen separat från Kunden.

10. Garanti

10.1 Garantier på Varor lämnas av Varornas respektive tillverkare eller distributör. Utöver dessa garantier lämnar Lantmännen Maskin inga ytterligare garantier. Kunden kan kontakta Lantmännen Maskins kundtjänst för att få mer information om garantin avseende en viss Vara.

10.2 Garantin omfattar material- och tillverkningsfel. Skador som uppkommer på grund av handhavandefel omfattas inte av garantin. Slitdelar och förbrukningsmaterial omfattas inte av garantin.

11. Reklamation

11.1 Kunden får inte åberopa att Varan är felaktig, om Kunden inte lämnar Lantmännen Maskin meddelande om felet inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att Kunden märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. Härutöver gäller dock att Kunden förlorar rätten att åberopa felet om Kunden inte reklamerar inom tre (3) år från det att Kunden har tagit emot Varan, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Vid reklamation ankommer det på Kunden som reklamerar att styrka att Varan är köpt av Lantmännen Maskin i E-handelsbutiken genom att uppvisa av Lantmännen Maskin utfärdat ursprungligt leveransdokument eller motsvarande.

11.2 Lantmännen Maskins kontaktuppgifter för reklamationer framgår nedan under avsnitt 18.

11.3 Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Varan inte är felaktig samt att i sådana fall debitera Kunden en skälig avgift för genomförd felsökning och för kostnaden för att returnera Varan till Kunden.

12. Ansvar för fel

12.1 När Varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Lantmännen Maskin Kunden i enlighet med reglerna i Konsumentköplagen. Ytterligare rättigheter för Kunden kan följa av tillverkarens eller distributörens garantier.

13. Ansvarsbegränsning

13.1 Lantmännen Maskin ansvarar inte för indirekta skador eller förluster eller för följdskador eller -förluster. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte i det fall annat följer av tvingande lagstiftning, såsom Konsumentköplagen.

14. Information om vår behandling av personuppgifter

14.1 Lantmännen Maskin, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss inom ramen för din kundrelation med oss. I den mån Kunden är en privatperson eller enskild näringsidkare är Lantmännen Maskin skyldig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning att informera om den personuppgiftsbehandling som sker under dessa Villkor. Om Kunden är ett företag med anställda i, ansvarar Kunden själv för att ge de anställda sådan information. Vi behandlar Kundens personuppgifter bland annat för att i) administrera vårt Avtal med Kunden, inklusive hantering av leveranser, reklamationer och garantier, ii) kommunicera med Kunden och marknadsföra produkter/tjänster som Lantmännen eller någon av våra bolag/samarbetspartners tillhandahåller, iii) administrera våra eftermarknadstjänster som en del av vårt Avtal, och iv) utvärdera Lantmännens produkter/tjänster genom t.ex. kundundersökningar.

14.2 Exempel på uppgifter vi samlar in inkluderar i) ditt namn, kontaktuppgifter och personnummer, ii) din kundprofil (d.v.s. kundnummer, inköpshistorik o.s.v.), bank-/betalningsinformation, iii) produktionsprofil för din verksamhet med uppgifter om exempelvis areal och inriktning, och iv) GPS-koordinater, körmönster, servicehistorik och andra maskinrelaterade uppgifter.

14.3 Du kan läsa mer om dina rättigheter och Lantmännens behandling av dina personuppgifter, t.ex. vilka vi kan komma att dela uppgifterna med, hur länge uppgifter sparas, osv. i vår Integritetspolicy som du hittar på Lantmännens hemsida.

14.4 Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen skicka en skriftlig begäran till dataskyddsombud@lantmannen.com. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med GDPR

15. Immateriella rättigheter

15.1 Innehållet i E-handelsbutiken ägs av Lantmännen Maskin eller tredje man och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls. Obehörig användning eller distribution av innehållet i E-handelsbutiken kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Innehållet i E-handelsbutiken får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Lantmännen Maskin eller annan rättighetshavare.

16. Övrigt

16.1 Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor vid behov. De Villkor som finns tillgängliga i E-handelsbutiken när Kunden genomför köpet är gällande.

16.2 Lantmännen Maskin kan inte göras ansvarig för olägenheter och skada på grund av omständigheter som ligger utanför Lantmännen Maskins kontroll (force majeure). Om inget annat kan visas ska krig, krigshandlingar, mobilisering eller allmän inkallelse till militärtjänst, inbördeskrig, brand, översvämning och jämförbara omständigheter anses vara hänförliga till force majeure.

17. Tillämplig lag och tvister

17.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

17.2 Vid tvist kan Kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål. Allmänna Reklamationsnämnden är ett alternativt tvistlösningsorgan som nås på följande adress: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, arn.se. Lantmännen Maskin följer Allmänna Reklamationsnämndens avgörande. Kunden kan även vända sig till EU:s onlineplattform för tvistlösning som kunden når via ec.europa.eu/consumers/odr/.

18. Kontaktuppgifter

Lantmännen Maskin AB, Org. nr. 556005-7639, Adress: Bjurögatan 26, 211 24 Malmö
Tel: 010-55 600 80
Mejl: maskin.ehandelssupport@lantmannen.com