Beställ innan kl 15.00

Hämta i butik normalt nästa vardag *

Kundvagn Inkl. moms Exkl. moms
Gå till kundvagn

Visa priser

Visa priser

Kundvagn Inkl. moms Exkl. moms
Gå till kundvagn

Visa priser

Visa priser

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - KONSUMENT

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för Lantmännen Maskins försäljning till konsumenter i Lantmännen Maskins E-handelsbutik.

Vid försäljning till konsumenter tillämpas de tvingande regler som gäller enligt Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

För näringsidkare gäller istället Lantmännen Maskins allmänna försäljningsvillkor – näringsidkare.

1. Definitioner

1.1 I dessa allmänna försäljningsvillkor gäller följande definitioner.

 • Avtal” är den överenskommelse som Parterna har ingått om Kundens köp av Vara eller Varor av Lantmännen Maskin i E-handelsbutiken.
 • Distansavtalslagen” avser lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
 • E-handelsbutiken” avser Lantmännen Maskins e-handelsbutik.
 • Konsumentköplagen” avser konsumentköplag (1990:932).
 • Kunden” är den konsument som ingår ett Avtal med Lantmännen Maskin.
 • Lantmännen Maskin” avser Lantmännen Maskin AB, organisationsnummer 556005-7639.
 • Lantmännens Digitala Tjänster” avser Lantmännens plattform för digitala tjänster.
 • Part” är antingen Kunden eller Lantmännen Maskin.
 • Parterna” avser Kunden och Lantmännen Maskin tillsammans.
 • Vara” eller ”Varor” avser den vara eller de varor som omfattas av Avtalet.
 • Villkoren” är dessa allmänna försäljningsvillkor, som utgör en integrerad del av Avtalet.

2. Beställning och orderbekräftelse

2.1 Genom att genomföra ett köp i E-handelsbutiken ingår Kunden ett Avtal med Lantmännen Maskin.

2.2 Lantmännen Maskin skickar i samband med köpet en orderbekräftelse till Kundens angivna e-postadress. För det fall den Vara som Kunden har köpt har utgått från tillverkarens sortiment eller av annat skäl inte kan levereras, kan Kunden komma att erbjudas en likvärdig ersättningsvara.

3. Sortiment och produktinformation

Sortimentet som visas i E-handelsbutiken kan skilja sig från sortimentet i Lantmännen Maskins fysiska butiker och kan även variera beroende på om Kunden handlar som gäst eller som inloggad användare i Lantmännens Digitala Tjänster. Priser och övrig information lämnas med reservation för slutförsäljning samt för eventuella bild, pris- och textfel. Fotografier och bilder på Varor som förekommer i E-handelsbutiken utgör endast illustrationer. Varornas verkliga utseende, funktioner och kvantitet kan avvika från dessa illustrationer. Lantmännen Maskin förbehåller sig även rätten till konstruktionsändringar och förbättringar. Lantmännen Maskin kan inte göras ansvarigt för information som lämnats av tredje man, förutsatt att annat inte följer av tvingande lagstiftning.

4. Priser och avgifter

4.1 Priserna som visas i E-handelsbutiken anges i SEK inklusive mervärdesskatt och uppdateras löpande. Prisjustering kan ske utan föregående avisering på grund av exempelvis valutakursförändringar, förändrade skatter eller avgifter eller prisändringar från leverantör. Priset som anges i varukorgen vid köpet är gällande.

4.2 Samtliga priser anges alltid exklusive frakt och andra eventuella avgifter som kan tillkomma. Fraktkostnaden för valt leveranssätt och sådana avgifter som tillkommer specificeras i kassan innan köpet genomförs.

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 Olika kampanjerbjudanden kan komma att lämnas av Lantmännen Maskin. Omfattningen och övriga villkor för kampanjerbjudanden fastställs separat av Lantmännen Maskin. Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att avsluta ett kampanjerbjudande i förtid. Rabattkoder och liknande som erbjuds av Lantmännen Maskin har inget kontant värde och kan inte lösas in mot kontanter, tillgodohavanden eller liknande.

6. Betalning och äganderättsförbehåll

6.1 Betalning kan ske med bank- och kreditkort eller genom faktura. Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalningsalternativ. För betalning med faktura krävs konto hos Lantmännen Maskin och att Kunden uppfyller föreliggande krav på kreditvärdighet. Betalning kan endast ske i SEK med svensk mervärdesskatt.

6.2 Varan är i Lantmännen Maskins ägo tills varan är betald.

Bank-och kreditkort

6.3 Bank- och kreditkort utfärdat av VISA eller Mastercard kan användas för betalning. Kortnummer, personnummer, CVC-kod samt kortets giltighetstid ska anges. Härtill kan föreliggande säkerhetskrav medföra att ytterligare åtgärder behöver vidtas av kunden för att betalningen ska verkställas.  Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att kontrollera kortets giltighet, att utrymme för debitering avseende köpet finns och att Kundens adressuppgifter är korrekta. Lantmännen Maskin kan neka köp till följd av dessa kontroller. Debitering av Kundens konto sker vid köpet. Kortbetalningen hanteras via Nets.

Swish 

6.4 Swish är en mobil betallösning där kunden kopplar sitt mobilnummer till sitt bankkonto. Kunden godkänner köpet med Mobilt BankID. Debitering av kundens konto sker vid köpet. 

Faktura

6.5 Om inte annat har avtalats mellan Parterna ska faktura betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Lantmännen Maskins bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta med motsvarande 15 procentenheter över referensräntan per år. Därtill tillkommer en avgift om 45 kronor för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden.

7. Leverans och frakt

7.1 Leverans kan ske inom Sverige. Närmare information och villkor om leverans och frakt framgår här.

7.2 Vid frågor om leveranstid kan Kunden kontakta Lantmännen Maskins kundtjänst.

7.3 Vid beställning av Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och som sker på en vardag före respektive leveranssätts stopptid, enligt vad som specificeras nedan, skickar Lantmännen Maskin Varan samma vardag. Om Vara som finns i Lantmännen Maskins lager beställs på en helgdag, skickas Varan senast nästkommande vardag. I det fall valt leveranssätt inte kan användas, t.ex. för en farlig eller särskilt skrymmande Vara, kommer Lantmännen Maskin att erbjuda Kunden ett alternativt leveranssätt. Vissa Varor i sortimentet levereras direkt från Lantmännen Maskins leverantörer, vilket innebär att delleveranser kan ske och att leveranssättet Express inte är tillgängligt för dessa Varor. Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga leveranssätt.

7.4 Restnoterad Vara skickas när Lantmännen Maskin har erhållit leverans från sin leverantör (normalt 2-5 arbetsdagar).

7.5 Hämtorder (lokal anläggning): Fraktfritt. Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och har beställts före kl. 16.00 levereras till den lokala anläggningen nästkommande vardag. För orter dit Vara transporteras med flyg (Norra Sverige samt Gotland) är stopptiden kl.13.00. Beställd Vara måste hämtas av Kund inom 14 dagar efter att Varan levererats till den lokala anläggningen. Vid utebliven hämtning inom 14 dagar debiteras en administrativ avgift på 200 kr exklusive mervärdesskatt . Om Varan inte hämtas inom 30 dagar upphävs köpet. Ett sms utgår till angivet mobilnummer när hela ordern finns komplett att hämta på anläggningen.

7.6 Hämtorder webblager: Fraktfritt. Vara som finns i tillgänglig på Lantmännen Maskins webblager och beställs före kl 21:00, finns för avhämtning 30 min efter mottagen beställning. Beställd Vara måste hämtas av Kund inom 14 dagar efter att Varan levererats till webblager. Vid utebliven hämtning inom 14 dagar debiteras en administrativ avgift på 200 kr. Om Varan inte hämtas inom 30 dagar upphävs köpet. 

7.7 Hämtning på Postens utlämningsställe: Fraktfritt vid order över 2.000 kr (varuvärde exklusive mervärdesskatt). Vid order under 2.000 kr (varuvärde exklusive mervärdesskatt) tillkommer en fraktavgift på 123,75 kr inklusive mervärdesskatt.

Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och har beställts före kl. 15.15 levereras inom 1-3 arbetsdagar.

7.8 För ej uthämtad leverans debiteras kunden de kostnader