Beställ innan kl 15.00

Hämta i butik normalt nästa vardag *

Varukorg Inkl. moms Exkl. moms

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NÄRINGSIDKARE

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för Lantmännen Maskins försäljning till näringsidkare i Lantmännen Maskins E-handelsbutik.

För konsumenter gäller istället Lantmännen Maskins allmänna försäljningsvillkor – konsument.

1.Definitioner

1.1 I dessa allmänna försäljningsvillkor gäller följande definitioner.

  • Avtal” är den överenskommelse som Parterna har ingått om Kundens köp av Vara eller Varor av Lantmännen Maskin i E-handelsbutiken.
  • E-handelsbutiken” avser Lantmännen Maskins e-handelsbutik.
  • Kunden” är den näringsidkare som ingår ett Avtal med Lantmännen Maskin.
  • Lantmännen Maskin” avser Lantmännen Maskin AB, organisationsnummer 556005-7639.
  • Lantmännens Digitala Tjänster” avser Lantmännens plattform för digitala tjänster.
  • Part” är antingen Kunden eller Lantmännen Maskin.
  • Parterna” avser Kunden och Lantmännen Maskin tillsammans.
  • SCC” avser Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
  • Vara” eller ”Varor” avser den vara eller de varor som omfattas av Avtalet.
  • Villkoren” är dessa allmänna försäljningsvillkor, som utgör en integrerad del av Avtalet.

2.  Beställning och orderbekräftelse

2.1 Genom att genomföra ett köp i E-handelsbutiken ingår Kunden ett Avtal med Lantmännen Maskin.

2.2 Lantmännen Maskin skickar i samband med köpet en orderbekräftelse till Kundens angivna e-postadress. För det fall den Vara som Kunden har köpt har utgått från tillverkarens sortiment eller av annat skäl inte kan levereras, kan Kunden komma att erbjudas en likvärdig ersättningsvara.

3. Sortiment och produktinformation

3.1 Sortimentet som visas i E-handelsbutiken kan skilja sig från sortimentet i Lantmännen Maskins fysiska butiker och kan även variera beroende på om Kunden handlar som gäst eller som inloggad användare i Lantmännens Digitala Tjänster. Priser och övrig information lämnas med reservation för slutförsäljning samt för eventuella bild, pris- och textfel. Fotografier och bilder på Varor som förekommer i E-handelsbutiken utgör endast illustrationer. Varornas verkliga utseende, funktioner och kvantitet kan avvika från dessa illustrationer. Lantmännen Maskin förbehåller sig även rätten till konstruktionsändringar och förbättringar. Lantmännen Maskin kan inte göras ansvarigt för information som lämnats av tredje man.

4. Priser och avgifter

4.1 Priserna som visas i E-handelsbutiken anges i SEK exklusive mervärdesskatt och uppdateras löpande. Prisjustering kan ske utan föregående avisering på grund av exempelvis valutakursförändringar, förändrade skatter eller avgifter eller prisändringar från leverantör. Priset som anges i varukorgen vid köpet är gällande.

4.2 Samtliga priser anges alltid exklusive frakt och andra eventuella avgifter som kan tillkomma. Fraktkostnaden för valt leveranssätt och sådana avgifter som tillkommer specificeras i kassan innan köpet genomförs.

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 Olika kampanjerbjudanden kan komma att lämnas av Lantmännen Maskin. Omfattningen och övriga villkor för kampanjerbjudanden fastställs separat av Lantmännen Maskin. Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att avsluta ett kampanjerbjudande i förtid. Rabattkoder och liknande som erbjuds av Lantmännen Maskin har inget kontant värde och kan inte lösas in mot kontanter, tillgodohavanden eller liknande.

6. Betalning och äganderättsförbehåll

6.1 Betalning kan ske med bank- och kreditkort eller genom faktura. Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalningsalternativ. För betalning med faktura krävs konto hos Lantmännen Maskin och att Kunden uppfyller föreliggande krav på kreditvärdighet. Betalning kan endast ske i SEK med svensk mervärdesskatt.

6.2 Varan är i Lantmännen Maskins ägo tills Varan är betald.

Bank- och kreditkort

6.3 Bank- och kreditkort utfärdat av VISA eller Mastercard kan användas för betalning. Kortnummer, personnummer, CVC-kod samt kortets giltighetstid ska anges. Härtill kan föreliggande säkerhetskrav medföra att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Kunden för att betalningen ska verkställas. Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att kontrollera kortets giltighet, att utrymme för debitering avseende köpet finns och att Kundens adressuppgifter är korrekta. Lantmännen Maskin kan neka köp till följd av dessa kontroller. Debitering av Kundens konto sker vid köpet. Kortbetalningen hanteras via Nets.

Swish 

6.4 Swish är en mobil betallösning där kunden kopplar sitt mobilnummer till sitt bankkonto. Kunden godkänner köpet med Mobilt BankID. Debitering av kundens konto sker vid köpet. 

Faktura

6.5 Om inte annat har avtalats mellan Parterna ska faktura betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Lantmännen Maskins bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Säljarens vid var tid gällande räntesatser samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader. Säljarens räntesatser publiceras bl.a. på Säljarens hemsida.

7. Leverans och frakt

7.1 Leverans kan ske inom Sverige. Risken för Varan går över på Kunden när transportören har lastat över Varan till Kunden eller, vid hämtköp, när Lantmännen Maskin lämnat ut Varan till Kunden. Närmare information och villkor avseende leverans och frakt anges här.

7.2 Vid frågor om leveranstid kan Kunden kontakta Lantmännen Maskins kundtjänst.

7.3 Vid beställning av Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och som sker på en vardag före respektive leveranssätts stopptid, enligt vad som specificeras nedan, skickar Lantmännen Maskin Varan samma vardag. Om Vara som finns i Lantmännen Maskins lager beställs på en helgdag, skickas Varan senast nästkommande vardag. I det fall valt leveranssätt inte kan användas, t.ex. för en farlig eller särskilt skrymmande Vara, kommer Lantmännen Maskin att erbjuda Kunden ett alternativt leveranssätt. Vissa Varor i sortimentet levereras direkt från Lantmännen Maskins leverantörer, vilket innebär att delleveranser kan ske och att leveranssättet Express inte är tillgängligt för dessa Varor. Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga leveranssätt. 

7.4 Restnoterad Vara skickas när Lantmännen Maskin har erhållit leverans från sin leverantör (normalt 2-5 arbetsdagar).

7.5 Hitbil/Hitflyg : Fraktfritt. Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och har beställts före kl. 16.00 levereras till den mottagande anläggningen nästkommande vardag. För orter dit Vara transporteras med flyg (Norra Sverige samt Gotland) är stopptiden kl.13.00.

7.6 Hämtorder (lokal anläggning): Fraktfritt. Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och har beställts före kl. 16.00 levereras till den lokala anläggningen nästkommande vardag. För orter dit Vara transporteras med flyg (Norra Sverige samt Gotland) är stopptiden kl.13.00. Beställd Vara måste hämtas av Kund inom 14 dagar efter att Varan levererats till den lokala anläggningen. Vid utebliven hämtning inom 14 dagar debiteras en administrativ avgift på 200 kr exklusive mervärdesskatt. Om Varan inte hämtas inom 30 dagar upphävs köpet. Ett sms utgår till angivet mobilnummer när hela ordern finns komplett att hämta på anläggningen.

7.7 Företagspaket: Fraktfritt vid order över 2.500 kr (varuvärde exklusive mervärdesskatt). Vid order under 2.500 kr (varuvärde exklusive mervärdesskatt) tillkommer en fraktavgift på 145 kr exklusive mervärdesskatt. Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och har beställts före kl. 15.15 levereras inom 1-3 arbetsdagar.

7.8 Express: 950 kr per sändning. Vara som finns i lager hos Lantmännen Maskin och har beställts före kl. 17.30 levereras normalt före kl. 10 nästkommande vardag. Mått och viktbegränsningar förekommer. Expressleverans av Vara som utgör farligt gods och batteri sker alltid med företagspaket. Viss avvikelse i leveranstid kan förekomma beroende på destinationsorten, se https://www.postnord.se/vara-verktyg/berakna-leveranstid-for-paket-och-pall för mer detaljerad information.

7.9 För ej uthämtad leverans debiteras Kunden de kostnader som uppstår för Lantmännen Maskin, dock lägst 200 kr exklusive mervärdesskatt.

7.10 Gästkund (dvs. Kund som inte är inloggad i E-handelsbutiken) som lägger olja i varukorgen, kan endast välja att hämta ut ordern på Lantmännen Maskins anläggning. Hämtköp gäller även övriga Varor som lagts i samma varukorg.

8. Försening

8.1 Om inte annat avtalats mellan Parterna och leveransen tar mer än trettio (30) arbetsdagar utöver utlovad leveranstid samt detta inte beror på Kunden, har Kunden rätt att häva Avtalet.

8.2 Lantmännen Maskin har inte något ersättningsansvar gentemot Kund i anledning av försening.

9. Återbäring

9.1 För att få återbäring på det inköpta värdet via E-handelsbutiken krävs det att Kunden har loggat in med sitt kundnummer.

10. Återköp

10.1 Lantmännen Maskin accepterar att återköpa en levererad Vara under förutsättning att:

(i) Kundens begäran till Lantmännen Maskin om återköp sker  inom åtta (8) dagar från Kundens mottagande av Varan,

(ii) Varan returneras till Lantmännen Maskins lager i Malmö (se adressuppgifter i punkt 19 nedan) inom trettio (30) dagar efter att begäran om återköp har framställts till Lantmännen Maskin,

(iii) Varan är oskadad,

(iv) Varans försäljningspris har överstigit trehundra (300) kr exklusive mervärdesskatt vid Kundens köp från Lantmännen Maskin,

(v) Varan ej är en elektronisk artikel eller en artikel av ej beständigt material,

(vi) Varan ej har specialbeställts åt Kunden,

(vii) Varan ej har varit monterad,

(viii) Varan är köpt i E-handelsbutiken, 

(ix) Förpackningen/plomberingen är felfri och obruten och

(x) Varan ej ersatt eller utgången

10.2 Vid återköp står Kunden för fraktkostnaden och för risken för Varan vid transporten till Lantmännen Maskin. Återköpspriset motsvarar försäljningspriset för Varan minus 20 procent. Vid kortköp kommer återköpspriset endast att betalas tillbaka på det kort som användes vid Kundens betalning till Lantmännen Maskin avseende köpet. Vid fakturaköp kommer kreditnotan att läggas in mot Kundens konto i Lantmännen Maskins kundreskontra. Lantmännen Maskin betalar återköpspriset till Kunden alternativt lägger in kreditnotan inom tio (10) arbetsdagar från det att Lantmännen Maskin har tagit emot returen och godkänt den. Om samtliga förutsättningar för återköp inte är uppfyllda har Lantmännen Maskin rätt till ersättning från Kunden för kostnaderna för att återsända Varan till Kunden.

11. Garanti

11.1 Lantmännen Maskin lämnar garantier på Varor i motsvarande omfattning som garanti lämnas av Varornas respektive tillverkare eller distributör. Utöver dessa garantier lämnar Lantmännen Maskin inga ytterligare garantier. Om inget har angetts till Kunden gällande omfattningen av garantin från Varans tillverkare eller distributör gäller maximalt 12 månaders garanti från leverans till Kunden. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel. Skador som uppkommer på grund av handhavandefel omfattas inte av garantin. Slitdelar och förbrukningsmaterial omfattas inte av garantin.

11.2 Inga påföljder för fel kan göras gällande av Kunden gentemot Lantmännen Maskin efter att garantitiden löpt ut, varken enligt köplagen eller på annan grund.

12. Reklamation

12.1 Vill Kunden göra gällande fel i levererad Vara (reklamation) ska Lantmännen Maskin underrättas omgående efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast tio (10) dagar efter garantitidens utgång. Om Varan enligt Lantmännen Maskins instruktion ska återsändas till Lantmännen Maskin så ska detta ske inom trettio (30) dagar efter reklamationen. Vid för sen reklamation eller om återsändande i angivet fall inte sker inom föreskriven tid, förfaller all rätt att åberopa felet. Vid reklamation ankommer det på Kunden som reklamerar att styrka att Varan är köpt av Lantmännen Maskin i E-handelsbutiken och att garantin är tillämplig genom att uppvisa av Lantmännen Maskin utfärdat ursprungligt leveransdokument eller motsvarande.

12.2 Lantmännen Maskins kontaktuppgifter för reklamationer framgår nedan under avsnitt 19.

12.3 Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Varan inte är felaktig samt att i sådana fall debitera Kunden en skälig avgift för genomförd felsökning och för kostnaden för att returnera Varan till Kunden.

13. Ansvar för fel

13.1 Har fel i levererad Vara konstaterats inom garantitiden och ska Lantmännen Maskin svara härför, åligger det Lantmännen Maskin att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller prisavdrag. Ytterligare rättigheter för Kunden kan följa av tillverkarens eller distributörens garantier.

14. Ansvarsbegränsning

14.1 Lantmännen Maskin ansvarar inte för skador på annan egendom än den levererade Varan och inte heller för indirekta skador eller förluster eller för följdskador eller -förluster.

14.2 Lantmännen Maskins totala ansvar gentemot Kund i anledning av ett Avtal är begränsat till det belopp som motsvarar priset exklusive mervärdesskatt för den Vara eller de Varor som Avtalet omfattar.

15. Information om vår behandling av personuppgifter

15.1 Lantmännen Maskin, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss inom ramen för din kundrelation med oss. I den mån Kunden är en privatperson eller enskild näringsidkare är Lantmännen Maskin skyldig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning att informera om den personuppgiftsbehandling som sker under dessa Villkor. Om Kunden är ett företag med anställda i, ansvarar Kunden själv för att ge de anställda sådan information.  Vi behandlar Kundens personuppgifter bland annat för att i) administrera vårt Avtal med Kunden, inklusive hantering av leveranser, reklamationer och garantier, ii) kommunicera med Kunden och marknadsföra produkter/tjänster som Lantmännen eller någon av våra bolag/samarbetspartners tillhandahåller, iii) administrera våra eftermarknadstjänster som en del av vårt Avtal, och iv) utvärdera Lantmännens produkter/tjänster genom t.ex. kundundersökningar.

15.2 Exempel på uppgifter vi samlar in inkluderar i) ditt namn, kontaktuppgifter och personnummer, ii) din kundprofil (d.v.s. kundnummer, inköpshistorik o.s.v.), bank-/betalningsinformation, iii) produktionsprofil för din verksamhet med uppgifter om exempelvis areal och inriktning, och iv) GPS-koordinater, körmönster, servicehistorik och andra maskinrelaterade uppgifter.

15.3 Du kan läsa mer om dina rättigheter och Lantmännens behandling av dina personuppgifter, t.ex. vilka vi kan komma att dela uppgifterna med, hur länge uppgifter sparas, osv. i vår Integritetspolicy som du hittar på Lantmännens hemsida.

15.4 Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen skicka en skriftlig begäran till dataskyddsombud@lantmannen.com. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med GDPR.

16. Immateriella rättigheter

Innehållet i E-handelsbutiken ägs av Lantmännen Maskin eller tredje man och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls. Obehörig användning eller distribution av innehållet i E-handelsbutiken kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Innehållet i E-handelsbutiken får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Lantmännen Maskin eller annan rättighetshavare.

17. Övrigt

17.1 Lantmännen Maskin förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor vid behov. De Villkor som finns tillgängliga i E-handelsbutiken när Kunden genomför köpet är gällande.

17.2 Lantmännen Maskin kan inte göras ansvarig för olägenheter och skada på grund av omständigheter som ligger utanför Lantmännen Maskins kontroll (force majeure). Om inget annat kan visas ska krig, krigshandlingar, mobilisering eller allmän inkallelse till militärtjänst, inbördeskrig, brand, översvämning och jämförbara omständigheter anses vara hänförliga till force majeure.

17.3 Parterna förbinder sig gentemot varandra att inom ramen för Avtalet följa tillämpliga lagar, regler och förordningar som förbjuder mutor och andra korruptionsrelaterade brott, penningtvätt och otillbörligt konkurrensbegränsande beteende.

18. Tillämplig lag och tvister

18.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

18.2 Tvist med anledning av Avtal på vilket dessa Villkor är tillämpliga ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Lantmännen Maskin har dock alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan vid allmän domstol beträffande utebliven betalning.

19. Kontaktuppgifter

Lantmännen Maskin AB, Org. nr. 556005-7639, Adress: Bjurögatan 26, 211 24 Malmö
Tel: 010-55 600 80
Mejl: maskin.ehandelssupport@lantmannen.com